stuk

Gesimser til fordel og forskønnelse

Indvendige gesimser er smukke dekorationer af gips mellem væg og loft.

Gesimser er udsmykninger, der forskønner et rum og giver øjet ekstra glæde ved rummet.

Lær mere om jeres muligheder for de smukke gipsdekorationer.

Hvad er en gesims?

Gesimser kan enten være udvendige gesimser på facader eller indvendige gesimser i boligens rum. I denne artikel taler vi kun om indvendige gesimser.

Inde i boligen er gesimser placeret mellem de lodrette vægge og loftet. Gesimser er en meget velkendt type af stuk, da man kan finde gesimser i både ældre og nyere boliger.

Der findes mange kategorier af gesimser inddelt efter deres ornamentik.

Konsoller har det til fælles, at de skal forestille bærende blokke eller give elegante afslutninger på gesimser.

Blade er gesimser med blade af forskellige størrelser og typer som udsmykker gesimsen.

Blomster på gesimser giver ligesom blade et rigt udvalg af former og detaljerigdom på gesimsen.

Profiler er det der beskriver en glat gesims, hvor der ikke er andet på gesimsen end de glatte elementer, der løber på langs af gesimsen.

Nogle gesimser er designet med ret stringente former og kanter. Andre har et langt mere organisk udtryk med flydende former og detaljer. Detaljerigdommen er uafhængig af den valgte stilart.

Vi har prøver på mange forskellige gesimser, som vi gerne fremviser for at hjælpe i jeres valg af ny gesims.

Johnny Jacobsen dansk stukkatoer

Ægte stuk af gips kan designes efter jeres ønsker.
Sådan kan I få unik stuk, der er tilpasset jeres stil.

Hvilken gesims størrelse skal I vælge?

Størrelsen på gesimsen bør passe til det rum, det skal monteres i. Vi kigger på flere elementer, når vi skal montere ny stuk i et rum. Vores anbefalinger tager blandt andet udgangspunkt i rummets samlede størrelse og væggenes placeringer. Lofthøjden har lige så meget at sige ligesom mængden af naturligt og kunstigt lys i rummet bør tages til overvejelse.

Målet er at opnå en gesims, som balancerer med resten af rummet, så udsmykningen får lige den opmærksomhed, I ønsker den skal have for øjet.

Specialdesignet stuk og gesimser

Vi tilbyder specialdesignet stuk og gesimser i enhver form. Specialdesignet? Ja, vi har gennem tiden haft opgaver med at modellere stuk op fra bunden efter kundens helt unikke ønsker.

Specialdesignede gesimser giver jer vitterlig helt frie hænder til at vælge jeres gesimsers form og udtryk. Vi kan enten give forslag til designs ud fra jeres mundtlige ønsker, eller vi kan stå for at modellere gesimser ud fra jeres billeder eller tegninger.

Hvis I skulle ønske en skulptur, der passer til den specialdesignede gesims, er det også muligt. Med andre ord sætter kun jeres fantasi grænser for opgaven. Vi ser frem til at realisere jeres spændende ideer.

Genopbygget og restaureret gesims

Modellering er ikke kun relevant, hvis I ønsker helt ny, unik stuk. Det kan også være nødvendigt ved restaurering af eksisterende gesimser eller behov for at kopiere eksisterende gesimser til rummets øvrige vægge. Sidstnævnte kan være nødvendigt, hvis der har været vandskader eller vægge er blevet flyttet. I så fald tager vi afstøbninger af den eksisterende stuk, modellerer eventuelle mangler op og støber de manglende meter gesims.

Snart kan I igen nyde et rum med gesimser på alle rummets vægge, så rummet fremstår komplet igen.

Johnny Jacobsen stukkatoer hos Jacobsen og Friis

I er velkommen til en uforpligtende snak
Kontakt os på +45 20483116

Gesimser til buede vægge

Gesimser er ikke kun til lige vægge. Buede vægge med gesimser giver en ekstra interessant oplevelse af et allerede spændende rum.

Når vi arbejder med gesimser i et rum med buede vægge, måler vi væggens krumning og tilpasser gesimsen efter jeres præcise behov. Sådan slutter gesimsen tæt til væggens bue, og I opnår et fuldt integreret resultat.

Uanset væggen er lige eller buet, kan I fortsat vælge blandt alle kategorier af gesimser. Vi rådgiver jer gerne til det mest optimale valg ud fra jeres ønskede udtryk i rummet, hvis I ønsker sparring på jeres tanker.

Hvide eller forgyldte gesimser

Gesimser er typisk hvide i danske boliger. 90% af vores kunder vælger at lade deres nyopsatte gesimser male hvide i samme farve som loftet. Det skyldes, at hvide gesimser giver rummet en elegant finish uden at trække opmærksomheden fra det øvrige rums indretning. Hvis væggene er malet i en farve eller har tapet, vælger de fleste at lade dette gå op til den underste kant af gesimsen. Så gesimsen danner en ekstra flot overgang mellem væg og loft men stadig i samme farve som loftet.

Af de sidste 10% foretrækker nogle kunder at bemale gesimsen. Enten ensfarvet i samme nuance som væggen eller med let bemaling for at fremhæve unikke detaljer i gesimsen. I de 10% finder man også kunder, som ønsker forgyldte gesimser. Forgyldning kan ske enten med ægte bladguld eller med slagmetal. Forgyldningen giver gesimserne et virkelig flot blikfang og skaber et smukt resultat, uanset I lader hele eller mindre detaljer forgylde i gesimsen.

Vi giver gerne referencer til dygtige malere, som er erfarne i både at male nyopsatte gesimer hvide eller udsmykke dem med detaljer og bladguld.

Johnny Jacobsen dansk stukkatoer

I er velkommen til en uforpligtende snak
Kontakt os på +45 20483116

Hvilken gesims skal I vælge?

Der findes et bredt udvalg af gesimser. Gennem tiden har vi sat hundreder af forskellige typer stuk op over hele Danmark. Derfor har vi et bredt kartotek til at give jer den præcise gesims efter jeres ønske.

For at hjælpe jer til det bedste valg for jer, tager vi en snak med jer i telefonen eller på et personligt møde. Derpå viser vi jer flere forskellige forslag til gesimser, som passer til jeres ønsker og rummets udformning.

Snart kan I nyde et rum, der vil opleves helt nyt.

Book et uforpligtende møde

Vi kommer gerne ud til jer for et uforpligtende møde. Vi har værksted i København men tager opgaver over hele Danmark. På mødet ser vi på rummets muligheder og gennemgår jeres ønsker til jeres nye gesims. Kontakt os for en snak på mobil: +45 20483116